Статии

Задължение за назначаване на ДЗЛД и уведомление за него в КЗЛД

Изтегли:martin-zahariev-gdpr-01-06-2018.pdf (PDF, 1.09 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Има ли задължителни мерки за защита на личните данни съгласно GDPR?

Изтегли:desislava-krusteva-gdpr-23-05-2018.pdf (PDF, 1.03 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА


Привеждане в съответствие с GDPR – стъпка по стъпка

Изтегли: desislava-krusteva-article-gdpr-tita-07-05-2018.pdf (PDF, 4.12 mb)

Автор: Десислава Кръстева

Тема: Защита на личните данни

Публикувано в: ТИТА

Издание: ТИТА


Задължението за водене на регистри по чл. 30 на GDPR – някои практически съвети

Изтегли: martin-zahariev-article-gdpr-tita-07-05-2018.pdf (PDF, 2.67 mb)

Автор: д-р Мартин Захариев

Тема: Защита на личните данни

Публикувано в: ТИТА

Издание: ТИТА


GDPR – задължения на обработващите личните данни

Изтегли: desislava-krusteva-article-gdpr-tita-03-2018.pdf (PDF, 3.07 mb)

Автор: Десислава Кръстева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: ТИТА

Издание: ТИТА


Основни задължения на администраторите на лични данни – ключови промени по GDPR

Изтегли: martin-zahariev-article-gdpr-tita-03-2018.pdf (PDF, 4.01 mb)

Автор: д-р Мартин Захариев

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: ТИТА

Издание: ТИТА


Основания за обработването на лични данни и права на гражданите – ключови промени по GDPR

Изтегли: martin-zahariev-article-gdpr-tita-02-2018.pdf (PDF, 275.71 kb)

Автор: д-р Мартин Захариев

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: ТИТА

Издание: ТИТА


GDPR – основни принципи при защита на личните данни

Изтегли: desislava-krusteva-article-gdpr-tita-02-2018.pdf (PDF, 194.24 kb)

Автор: Десислава Кръстева

Тема: Privacy & Data Protection

Публикувано в: ТИТА

Издание: ТИТА


Делото „Шремс“: Ще бъдат ли забранени трансферите на данни от ЕС?

Автори: Десислава Кръстева, Свилена Ракшиева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Капитал Daily

Издание:Капитал


Новите европейски правила за защита на личните данни

Автори: Десислава Кръстева, д-р Мартин Захариев

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: https://amcham.bg/amcham-magazine/archive-2017/

Издание: Business Connect Magazine

*Публикацията е на английски език.


Коментар на специалиста: Готов ли е бизнесът за GDPR?

Автор: д-р Мартин Захариев

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: http://computerworld.bg/

Издание: Computerworld


Еволюцията на европейското законодателство за защита на личните данни относно автоматизираното профилиране

Изтегли: ping-m-zahariev-the-evolution-of-eu-data-protection-law-on-automated-data-profiling-03-2017.pdf (PDF, 2.29 mb)

Автор: д-р Мартин Захариев

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: www.PinGdigital.de

Издание: PinG Privacy in Germany

*Публикацията е на английски език.


Обменът на данни между ЕС и САЩ се урежда с ново споразумение

Изтегли: computerworld-30-2016-data-exchange-between-the-eu-and-the-us-is-governed-by-a-new-agreement-30-07-2016.pdf (PDF, 3.54 mb)

Автор: Десислава Кръстева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Computerworld

Издание: брой 30, Юли 2016 г.


Добро и ефективно управление на съдебната власт. „Електронно правосъдие“

Изтегли: pravo-i-red-spravedlivost-v-5-stupki.pdf (PDF, 4.55 mb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Фондация „МожеБГ“, www.move.bg

Издание: Сборник „Право и ред: Справедливост в пет стъпки“

* Автори: проф. д-р Георги Димитров, Васил Александров, Веселин Георгиев, Иван Георгиев, Росен Босев, Калин Калпакчиев, доц. Кристиан Таков, доц. Екатерина Салкова, Велислав Величков, Димо Господинов, Албена Комитова, Димитър Марков  


Електронно правосъдие в България

Изтегли: e-justice-in-bulgaria.pdf (PDF, 3.49 mb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Юридически Барометър

Издание: Брой 12, Юли-Декември 2015 г.


Регламентът на ЕС относно електронната идентификация и удостоверителните услуги: на път към по-сигурни интернет трансакции

Изтегли: dpco-the-eu-regulation-on-electronic-identification-and-certification-services-paving-the-way-forward-towards-more-secure-internet-transactions-07-04-2016.pdf (PDF, 173.90 kb)

Автори: проф. д-р Георги Димитров, Свилена Ракшиева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: IBA European Regional Forum Newsletter

Издание: Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division

*Публикацията е на английски език. 


Navigating Out Of Safe Harbors

Изтегли: dpco-navigating-out-of-safe-harbors-cee-legal-matters-10-2015.pdf (PDF, 955.10 kb)

Автор: Десислава Кръстева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: CEE Legal Matters

Издание: Year 2, Issue 5

* Публикацията е на английски език. 


The Upcoming Regulation of Certification Services

Изтегли: dpco-the-upcoming-regulation-of-certification-services.pdf (PDF, 401.08 kb)

Автори: проф. д-р Георги Димитров, Свилена Ракшиева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Martindale-Hubbell®

* Публикацията е на английски език.


Предизвикателства, свързани със защитата на лични данни при използването на „облачни“ (cloud) услуги

Изтегли: krusteva-d-data-protection-challenges-in-the-use-of-cloud-services-november-2015.pdf (PDF, 265.77 kb)

Автор: Десислава Кръстева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Международна конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят”


Електронно правосъдие – понятие и принципи на реформата

Изтегли: g-dimitrov-e-justice-concept-and-principles-of-the-reform.pdf (PDF, 329.08 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Правен свят


Право на информационните и комуникационните технологии – административноправни и технологични аспекти

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Фондация „Право и Интернет“

Издание: том II


Legality of Spam Filters and Black Lists

Изтегли: g-dimitrov-legality-of-spam-filters-and-blacklists.pdf (PDF, 487.31 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Privacy in Germany, Erich Schmidt Verlag


Protection and management of data in the Cloud and Big Data: legal and licensing aspects

Изтегли: g-dimitrov-d-krusteva-personal-data-in-the-cloud-and-huge-data.pdf (PDF, 376.06 kb)

Автори: проф. д-р Георги Димитров, Десислава Кръстева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Computerworld


Право на информационните и комуникационните технологии – гражданскоправни аспекти

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Фондация „Право и Интернет“

Издание: том I


Gambling regulation in Bulgaria

Изтегли: expert-guide-gambling-regulation-in-bulgaria.pdf (PDF, 1.19 mb)

Автори: проф. д-р Георги Димитров, Венета Донова

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: CorporateLiveWire

Издание: Expert Guide – Opportunities in Central and Eastern Europe 2013


E-justice in Bulgaria. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Изтегли: g-dimitrov-e-justice-as-adopted-in-bulgaria-article-for-digital-evidence-vol-10-2013.pdf (PDF, 7.86 mb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Pario Communications Limited

Издание: 10


За необходимостта от използването на електронен подпис при електронното банкиране

Изтегли: on-the-necessity-of-usage-of-e-signatures-for-e-banking.pdf (PDF, 589.27 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: сп. Пазар и Право

Издание: кн. 11


Правен режим на Интернет – телефонията в Българското законодателство

Изтегли: legal-regime-of-internet-telephony-under-bulgarian-law.pdf (PDF, 436.98 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: World Internet Law Report


Електронният подпис-предпоставка за развитие на капиталовия пазар

Изтегли: electronic-signature-prerequisite-for-development-of-the-capital-market.pdf (PDF, 680.11 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: в. Пари

Издание: бр. 86


Регистрация и поддръжка на български домейн имена

Изтегли: registration-and-maintenance-of-bulgarian-top-level-domain-names.pdf (PDF, 326.95 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: World Internet Law Report

Издание: 2003 г.


Законопроект за електронния документ и електронния подпис в България

Изтегли: draft-law-on-electronic-documents-and-electronic-signatures-in-bulgaria.pdf (PDF, 386.65 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: World Internet Law Report


EMEA Data Privacy Law Highlights

Изтегли: 163.pdf (PDF, 608.59 kb)

Автор: Десислава Кръстева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Meritas


E-правосудие – гарантия эффективной судебной системы. Инициативы в Болгарии

Изтегли: 151.pdf (PDF, 15.71 mb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

Издание: October-November 2012


International Encyclopaedia for Cyber Law – Monograph Bulgaria

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Kluwer Law International BV

Издание: Second

Edited by Prof. Dr. Roger Blanpain, Prof. Dr. Michele Colucci, Prof. Jos Dumortier. Published by Kluwer Law International BV, Netherlands, 2010. For further information, please visit http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Looseleafs&mode=bypub&level=4&values=Looseleafs~~IEL+Cyber+Law.


За прилагане на закона за защита на личните данни спрямо адвокатите

Изтегли: 133.pdf (PDF, 47.26 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Адвокатски преглед

Издание: кн. 3, стр. 3-6

This article was first published by the Supreme Bar Council, Sofia in Lawyers Review, March 2010.  For further information, please visit http://www.vas.bg/vas/ImageUpload/1(3).pdf (in Bulgarian).


Getting the Deal Through – e-Commerce 2010, Bulgaria Chapter

Изтегли: 136.pdf (PDF, 468.66 kb)

Автор: Мирослав Огнянов

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Getting the Deal Through – e-Commerce 2010

Издание: 2010

Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through – e-Commerce 20010. For further information, please visit http://www.GettingTheDealThrough.com


Liability of Certification Service Providers

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: VDM Verlag Dr. Muller

Издание: First Edition

Published by VDM Verlag Dr. Muller. For further information, please visit http://www.vdm-publishing.com/.


Bulgaria Adopts Revolutionary E-governance Act

Изтегли: 123.pdf (PDF, 446.74 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: I-Ways Journal of E-Government Policy and Regulation

Издание: Volume 31 2008


Getting the Deal Through – e-Commerce 2009

Изтегли: 114.pdf (PDF, 218.76 kb)

Автори: Мирослав Огнянов, Светлана Вардева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Getting the Deal Through – e-Commerce 2009, Bulgaria Chapter

Издание: 2009

Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through – e-Commerce 2009. For further information, please visit http://www.GettingTheDealThrough.com


Electronic Evidence in Bulgaria. Chapter 6.

Автори: проф. д-р Георги Димитров, Десислава Кръстева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: International Electronic Evidence

Издание: First Edition

Edited by Stephen Mason. Published by the British Institute of International Comparative Law, London, 2008.For further information, please visit:


Getting the Deal Through – e-Commerce 2007, Bulgaria Chapter

Изтегли: 93.pdf (PDF, 104.88 kb)

Автори: Мирослав Огнянов, Светлана Вардева

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Getting the Deal Through – e-Commerce 2008

Издание: 2008

Reproduced with permission from Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through – Telecoms and Media 2007. For further information please visit http://www.GettingTheDealThrough.com


Concept and General Characteristics of the Internet Access Contract

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Market and Law Magazine

Издание: 3


Legal Regime and Application of the Advanced Electronic Signature

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Market and Law Magazine

Издание: 2


Legal Regime and Application of the Regular Electronic Signature

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Market and Law Magazine

Издание: 1


Personal Data Protection

Автор: Мирослав Огнянов

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Market and Law Magazine

Издание:6

Правна природа и защита на домейните по българското право

Изтегли: legal-nature-and-protection-of-domain-names.pdf (PDF, 498.80 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: сп. Пазар и право

Издание: 2


Някои правни аспекти във връзка с развитието на електронната търговия в България

Изтегли: some-legal-aspects-of-e-commerce-in-bulgaria.pdf (PDF, 374.17 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: сп. Пазар и Право

Издание: 1


Bulgaria’s New Law on Electronic Documents and Electronic Signatures

Изтегли: 108.pdf (PDF, 488.01 kb)

Автор: проф. д-р Георги Димитров

Тема: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в: Eastern Europe Reporter

Издание: 11