Въведение

Уважаеми клиенти и партньори,

От 25 май 2018 г. ще започне да се прилага новият европейски регламент за защита на личните данни – Регламент 2016/679 (“GDPR“). GDPR въвежда завишени изисквания към бизнеса за защита на личните данни и безпрецедентни санкции. Размерите на предвидените санкции могат да достигат до 20 млн. евро или 4 % от общия световен годишен оборот на предприятието за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.

Какво са лични данни? Обработваме ли такива?
Засягат ли ни новите правила на GDPR?
Готов ли е бизнесът ни да отговори на това ново предизвикателство?
Как най-добре да се защитим от санкциите? Как да минимизираме рисковете за бизнеса си?
Трябва ли да променим бизнес процесите?

Всеки един от Вас с основание си задава поне част от тези въпроси, а може би и много повече. Като Ваш доверен партньор екипът на „Димитров, Петров и Ко.“ ще Ви помогне да се запознаете със същината на новите изисквания като подготви серия от разяснителни публикации по ключови теми за GDPR.

Представяме на Вашето внимание първата от публикация за GDPR, посветена на длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД). Нека заедно направим първите крачки към GDPR!

Екипът на „Димитров, Петров и Ко.